V prestižním časopise Functional Ecology právě vyšel článek autorského kolektivu naší katedry, jehož prvním autorem je PhD student Petr Čapek. V tomto článku vůbec poprvé dokázali přesně určit, kdy je půdní mikrobiální společenstvo limitováno nedostatkem fosforu v půdě. Díky této znalosti bude možné výrazně zpřesnit matematické modely, které popisují fungování celých ekosystémů. Nečekaným výsledkem jejich práce je zjištění, že většina půdních mikrobiálních společenstev je schopná po jistou dobu růst bez přítomnosti fosforu v půdě, protože mikroorganismy využívají fosfor uložený v zásobních látkách v buňce.

Petr Čapek, Petr Kotas, Stefano Manzoni a Hana Šantrůčková (2016): Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30: 1705-1713