Česká televize odvysílala krátkou reportáž o našem řízeném experimentu probíhajícím v nově vytvořených tůních v rekultivované části pískovny Cep II u Suchdola nad Lužnicí. Na výzkumu sukcese vodních bezobratlých v těchto tůních pracuje od roku 2013 skupina Davida Boukala ve spolupráci s Entomologickým ústavem BC AV ČR. 

Reportáž ČT si můžete pustit na této adrese (začátek v čase 16:18).