Oborová rada doktorského studijního programu Biologie ekosystémů oznamuje konání obhajoby disertační práce Mgr. Michaly Tůmové „The relationships among functional traits of tardigrades (Tardigrada), their diet, and environmental conditions.“ Obhajoba se bude konat dne 11. srpna 2022 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Přírodovědecké fakulty JU.