Dr. Joacim Näslund nastoupil na jednu z postdoktorandských pozic na naší katedře v rámci výzkumné infrastrukury Sowa. Doktorská studia ukončil v roce 2015 na Univerzitě v Göteburgu ve Švédsku. Zajímá se především o behaviorální ekologii vodních organismů, zejména ryb a sladkovodních bezobratlých. V dosavadním výzkumu se zabýval několika tématy od personality zvířat přes vliv podmínek prostředí na růst ryb až po antipredační chování. Jeho současný projekt ve skupině D. Boukala se bude zabývat vlivem antropogenních stresorů na sladkovodní bezobratlé ve stojatých vodách.