Většina heterotrofních organismů  přijímá potravu, v níž bývá zpravidla zastoupeno velké množství uhlíku, ale málo živin, především dusíku a fosforu. Živinový nedostatek může vést ke zpomalení růstu a/nebo reprodukce jedinců. Optimálního zastoupení uhlíku a živin v přijímané potravě lze dosáhnout např. pomocí vyloučení nadbytečného uhlíku během jeho asimilace. Podíl využitého uhlíku v potravě (tzv. CUE, carbon use efficiency) se proto mění v závislosti na zasoupení prvků v prostředí a na nárocích jedinců. Mezinárodní tým, jehož součástí byli i půdní biologové Petr Čapek a Hana Šantrůčková z naší katedry, shromáždil více než 2000 odhadů CUE pro širokou škálu vodních i suchozemských organismů od bakterií přes bezobratlé až po obratlovce. Analýza těchto unikátních dat ukázala, že pozorované variabilní hodnoty CUE optimalizují zastoupení živin v potravě v závislosti na podmínkách prostředí a tím přispívají k maximalizaci fitness heterotrofních organismů.

Stefano Manzoni, Petr Čapek, Maria Mooshammer, Björn D. Lindahl, Andreas Richter and Hana Šantrůčková: Optimal metabolic regulation along resource stoichiometry gradients. Ecology Letters 20, 1182–1191, DOI: 10.1111/ele.12815