V rámci našich terénních průzkumů v pískovně Cep II jsme objevili novou populaci kriticky ohroženého potápníka dvojčárého, který je celoevropsky chráněn v rámci soustavy NATURA 2000. Jeho objev je dalším dokladem klíčového významu přirodě blízké obnovy postindustriálních stanovišť pro biodiverzitu. Více informací na stránkách PŕF JU.