Skupina Půdní biologie hledá Ph.D. studenta na téma "Vliv dostupnosti živin na tvorbu organické hmoty a její stabilizaci  v orných půdách různě saturovaných uhlíkem". Více informací v příloze.