Přinášíme několik momentek z letošního 13. ročníku Memoriálu Milana Straškraby, během kterého Dr. Věra Straškrabová k příležitosti jejího nedávného životního jubilea obdržela od děkana PřF JU prof. Františka Váchy a prorektora JU pro vědu prof. Tomáše Polívky pamětní medaili za svůj celoživotní přínos ke zkoumání vodních ekosystémů. Poté před zaplněnou posluchárnou přednesl Dr. Stefano Manzoni z University v Stockholmu svou plenární přednášku "Biotic vs. abiotic controls of decomposition and nutrient cycling" a po jejím skončení diskuze neformálně pokračovala v rámci našich katedrových Happy hours.

Věře Straškrabové přejeme vše nejlepší do dalších let a těšime se zase za rok na další setkání v rámci Memoriálu Milana Straškraby!