9. a 10. února 2021 se konala online konference doktorandů naší katedry. V odkazech jsou uvedeny program konference a výsledky hodnoceni prezentací.

Děkujeme všem za aktivní účast a blahopřejeme vítězům.