Jihočeská univerzita zastoupená týmem pracovníků katedry biologie ekosystémů se stala partnerem ve významném mezinárodním projektu „Přeshraniční revitalizace rašelinišť na podporu biodiverzity a vodního režimu na Šumavě a v Bavorském lese“ (Trans-boundary Restoration of Mires for Biodiversity and Landscape Hydrology in Sumava and Bavarian Forest, LIFE17 NAT/CZ/000452 LIFE for MIRES).
Hlavním cílem projektu je obnova rašelinišť, mokřadů a přirozeného vodního režimu na české a bavorské straně Šumavy na ploše více než 2000 ha.
Hlavním řešitelem projektu je Správa NP Šumava a dalšími partnery jsou NP Bayerischer Wald, BUND Naturschutz in Bayern e.V. a Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Jedná se o dlouhodobý projekt (2018-2024), který je financován z evropského programu LIFE. 
Hlavním cílem řešitelského týmu z naší katedry je monitoring půdních procesů a klimatu, jehož výsledy budou sloužit k vyhodnocení úspěšnosti revitalizačních zásahů na různých typech rašelinišť.