Projekt IntASEK sdružuje partnery ze čtyř evropských zemí a to Estonska, Francie, Německa a Česka. Zaměřuje se na výuku, výzkum a možnost uplatnění absolventů biologicko-ekologických studijních programů na trhu práce. Projekt je financován z programu ERASMUS+ a Evropskou komisí.

Projekt trvá 33 měsíců od prosince 2017 a srpen 2020.

V rámci projektu pokračujeme v organizování mezinárodní letní školy „Soil and Water“, která měla již 6 úspěšných ročníků (informace o předchozích ročnících zde Letní školy se účastní studenti a vyučující ze všech partnerských zemí a každý rok se koná v jiné zemi. Letošní ročník se bude konat  1.-14. září na observatoři St. Michel, Haute-Provance, Francie. V případě zájmu o účast na letní škole kontaktujte Z. Urbanovou (urbanz00atprf.jcu.cz), více informací v letáku zde.

Do projektu je zapojena Ulm University (Německo), Aix-Marseille Université (Francie) a University of Life Sciences (Estonsko). Studentům naší fakulty zprostředkováváme možnost vycestovat na partnerskou univerzitu a rozšířit si znalosti během studijního pobytu či odborné stáže,  případně vypracovat diplomovou práci pod vedením školitele z partnerské organizace. Přehled informací o možnostech studia, stáže či tématického zaměření jednotlivých pracovišť najdete zde.