V posledním čísle roku 2016 časopisu Biologia vyšel článek, na kterém se podílel i PhD. student Vojtěch Kolář z naší katedry. Článek pojednává o nálezu nového invazivního raka v České republice druhu Procambarus fallax f. virginalis (rak mramorovaný). Tento druh byl objeven hned na dvou lokalitách a to na Radovesické výsypce v severních Čechách a v městském parku uprostřed Prahy. Obě populace byly na lokality zřejmě vypuštěny úmýslně, jelikož tento druh se často chová v akváriích pro svojí nenáročnost. Bohužel je rak lépe konkurence schopný, než naše původní druhy, dále jako další nepůvodní druhy raků může přenášet račí mor a co je nejhorší rozmnožuje se partenogeneticky (t.j. z neoplozených samičích vajíček se líhnou další samice). Obě populace budou zřejmě eradikovány (vyhubeny), aby bylo zamezeno jeho dalšímu šíření.

citace:
Patoka J., Buřič M., Kolář V., Bláha M., Petrtýl M., Franta P., Tropek R., Kalous L., Petrusek A., Kouba A. (2016) Predictions of marbled crayfish establishment in conurbations fulfilled: evidences from the Czech Republic. Biologia 71: 1380-1385. DOI: 10.1515/biolog-2016-0164

Další informace na Ekolistu a na stránkách AOPK.

Foto: Pavel Franta