Pro studenty kursů Aplikovaná ekologie a Technologie v životním prostředí jsme v půlce května uspořádali jednodenní exkurzi do severočeské hnědouhelné pánve. Zajímal nás vliv povrchové těžby na krajinu, technologie uhelné elektrárny a rekultivace.

Jezero Most – příklad hydrické rekultivace. Záběr pořízený z věže kostela Nanebevzetí Panny Marie. Ano, jedná se o ten slavný mostecký kostel, který byl přesunut o 841 metrů, když původní město muselo ustoupit těžbě.

 

Bořeň – vrchol. Po absolvování tělocvičné vložky v podobě rychlého překonání více než 300 výškových metrů. Dorazila jen část výpravy.

 

Bořeň je největším znělcovým masivem ve střední Evropě. Za dobré viditelnosti z něj lze sledovat dramatické kontrasty mezi přírodními scenériemi a krajinou formovanou průmyslem.

 

Na nejvyšší výškové budově v ČR, jejíž návštěva je součástí prohlídky infocentra elektrárny Ledvice (ČEZ).

 

Záběr z vyhlídky v ledvické elektrárně.

 

Na závěr ikonický zámek Jezeří.

 

Jen s mírnou dávkou nadsázky lze říci, že zámek Jezeří balancuje nad propastí.