Naši doktorandi Ivana Vejříková a Petr Čapek se stali laureáty ceny Vojtěcha Jarošíka za vynikající studentskou publikaci v ekologii za rok 2016! Cena je udělována Českou společností pro ekologii spolu s Katedrou ekologie PřF UK za původní vědeckou publikaci publikovanou v respektovaném mezinárodním časopise, jejímž prvním autorem je student či studentka české vysoké školy. Oběma srdečně blahopřejeme!

Ivana Vejříková byla oceněna za svou invativní práci kombinující terénní pozorování ekologie ryb s cílenými experimenty. O práci Petra Čapka jsme již psali zde

Vejříková et al. (2016) Distribution of herbivorous fish is frozen by low temperature. Scientific Reports 6, 39600
Čapek et al. (2016) Drivers of phosphorus limitation across soil microbial communities. Functional Ecology 30, 1705–1713.