Redakční rada časopisu Živa udělila cenu za nejlepší článek za rok 2015 v kategorii do 25 let našemu doktorandovi Vojtovi Kolářovi (na fotografii v dolní řadě první zprava) za příspěvek Potápníci - nenápadní predátoři našich vod. Cenu podporovanou Střediskem společných činností AV ČR, v.v.i., mu předal prof. Ing. Petr Ráb, DrSc. na slavnostním ceremoniálu v pražské Lannově vile.

Fotogalerie a další informace najdete na stánkách Živy a Akademie věd, tisková zpráva je zde.