Přednáška našeho doktoranda Pavla Soukupa "The effect of predation risk and habitat complexity on community assembly in small standing waters" obstála v silné konkurenci a byla vyhlášena jako nejlepší studentská prezentace na mezinárodním symposiu 2nd CESAMIR (Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research), které se konalo v týdnu 3.-8.7. 2016 v maďarském Pětikostelí. Konference se zúčastnilo více než 130 vědců a odborníků z 18 evropských zemí.