V oblasti věd o živé přírodě bude v letošním roce Cena Josefa Hlávky udělena Prof. Haně Čížkové, CSc. Mgr. Libuši Vlasákové a RNDr. Janu Květovi, dr. h. c. a kolektivu autorů za knihu Mokřady – Ekologie, ochrana a udržitelné využívání.