Červencové číslo časopisu Nature Communications přináší výsledky unikátní kompilace 161 dlouhodobých časových řad pokrývajících 6,200 suchozemských a vodních druhů, na které jsme se podíleli spolu s několika desítkami vědců z dalších 20 evropských zemí. Mezinárodní výzkum vedený týmem na Senckenberg Research Institutu v Německu ukázal, že lokální trendy biodiverzity se mnohdy významně liší od těch globálních. Příznačné jsou například změny druhového složení lokálních společenstev, které se vymykají obecným trendům poklesu biodiverzity a početnosti populací. Analýzy těchto řad mimo jiné ukázaly, že zatímco na mnoha místech jižní a střední Evropy nedochází k významným změnám, v severní Evropě biodiverzita roste i díky oteplování a změnám klimatu.

Tato rozsáhlá studie podtrhuje mimořádnou hodnotu dlouhodobých ekologických dat. Většina časových řad zařazených do této studie pochází z mezinárodní sítě dlouhodobého ekologického monitoringu “Long-Term Ecological Research (LTER)”. Jak dokládá i tato studie, síť LTER I další zdroje dlouhodobých časových řad o biodiverzitě si zasluhují systémovou podporu, přestože nemusí vždy generovat rychlé výstupy a naplnit tak požadavky mnoha grantových výzev.

Pilotto et al. (2020): Meta-analysis of multidecadal biodiversity trends in Europe. Nature Communications, https://doi.org/10.1038/s41467-020-17171-y

Původní tisková zpráva Senckenberg Research Institutu: https://www.senckenberg.de/en/pressemeldungen/against-the-trends-local-changes-in-species-diversity-in-europe/