Obhajoby bakalarských a magisterských diplomových prací se budou konat 17. ledna, posluchárna B1