Obhajoby bakalářských a magisterských diplomových prací se budou konat 24. května, posluchárna B3