název práce vedoucí práce konzultant
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr