název práce vedoucí práce konzultant
Přírodní rozpuštěné organické látky – prostorová a časová variabilita Petr Porcal
Vyhodnocení vhodnosti používání různých pevných struktur k určení věku ryb Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Mění se schopnost mikroorganismů využívat organické látky v půdách saturovaných dusíkem? Hana Šantrůčková
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Koexistence dvou druhů vznášivek rodu Eudiaptomus Michal Šorf Jaroslav Vrba
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera