název práce vedoucí práce konzultant
Koexistence dvou druhů vznášivek rodu Eudiaptomus Michal Šorf Jaroslav Vrba
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Rozdílný vliv predace buchanek a ryb na společenstvo zooplanktonu v experimentálních podmínkách Michal Šorf
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal