název práce vedoucí práce konzultant
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Morfologická variabilita vybraných populací Keratella hiemalis (Rotifera: Brachionidae) Michal Šorf Daniel Vondrák
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Vyhodnocení vhodnosti používání různých pevných struktur k určení věku ryb Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Mění se schopnost mikroorganismů využívat organické látky v půdách saturovaných dusíkem? Hana Šantrůčková