název práce vedoucí práce konzultant
Mikrobiální společenstva v rašeliništích Petra Straková