název práce vedoucí práce konzultant
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu a klimatických faktorů na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Vliv vegetace (kořenů) a složení mikrobiálního společenstva na dostupnost fosforu v půdě Karolina Tahovská, Michal Choma Petr Čapek, Hana Šantrůčková
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Kdy a proč se přestávají z acidifikovaných půd vyplavovat dusičnany? Karolina Tahovská
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská
Kyselost a/nebo živina? Vliv kyselé depozice S a N na mikrobiální procesy v půdě Karolina Tahovská
Přímý a nepřímý vliv predátorů na utváření společenstev David Boukal
Modelování dynamiky populací a společenstev vodních bezobratlých v malých stojatých vodách David Boukal
Vliv klimatických změn na jedince, populace a společenstva v malých stojatých vodách David Boukal
Ekologie sportovních rybářů v České republice: analýza chování a úspěšnosti na základě individuálních úlovkových statistik David Boukal
Srovnání intraguild predace a kanibalismu u různých funkčních skupin a jejich důsledky pro lokální diverzitu vodních bezobratlých David Boukal