název práce vedoucí práce konzultant
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská