název práce vedoucí práce konzultant
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Vliv vegetace (kořenů) a složení mikrobiálního společenstva na dostupnost fosforu v půdě Karolina Tahovská, Michal Choma Petr Čapek, Hana Šantrůčková
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Kyselost a/nebo živina? Vliv kyselé depozice S a N na mikrobiální procesy v půdě Karolina Tahovská
Kdy a proč se přestávají z acidifikovaných půd vyplavovat dusičnany? Karolina Tahovská
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská
Vliv zvýšené depozice dusíku (síry) na vegetaci a biochemické procesy v rašeliništích Zuzana Urbanová
Změny vegetace rašelinišť po odvodnění a její obnova po revitalizaci Zuzana Urbanová
Revitalizace rašelinišť po těžbě a její specifika Zuzana Urbanová
Dekompozice organické hmoty v rašeliništích a její změny vlivem odvodnění Zuzana Urbanová
Přímý a nepřímý vliv predátorů na utváření společenstev David Boukal
Sezónní dynamika zooplanktonu Slapské přehrady Michal Šorf Jaroslav Vrba