název práce vedoucí práce konzultant
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera