název práce vedoucí práce konzultant
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (MP) Martin Hais
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska