název práce vedoucí práce konzultant
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Vliv vegetace (kořenů) a složení mikrobiálního společenstva na dostupnost fosforu v půdě Karolina Tahovská, Michal Choma Petr Čapek, Hana Šantrůčková
Jak ovlivňují různé funkční znaky rostlin cyklus dusíku v půdách? Eva Kastovska
Složení půdního mikrobiálního společenstva: vliv rostliny versus vliv půdy Eva Kastovska Jiří Bárta, Michal Choma
Vylučování uhlíku a živin kořeny rostlin: vliv dostupnosti živin Eva Kastovska
Ukládání uhlíku v arktických půdách: vliv půdní fauny a mikroorganismů Veronika Jílková
Ovlivňuje limitace živinami ukládání uhlíku v půdách jehličnatých lesů? Veronika Jílková
Potenciál arktických půd v uchovávání uhlíku na sukcesním gradientu Veronika Jílková
Půdy jehličnatých lesů jako významná úložiště uhlíku Veronika Jílková
Kyselost a/nebo živina? Vliv kyselé depozice S a N na mikrobiální procesy v půdě Karolina Tahovská
Kdy a proč se přestávají z acidifikovaných půd vyplavovat dusičnany? Karolina Tahovská
Známá a přesto tajemná, nitrifikace! Je stále co objevovat? Karolina Tahovská
Revitalizace rašelinišť po těžbě a její specifika Zuzana Urbanová
Dekompozice organické hmoty v rašeliništích a její změny vlivem odvodnění Zuzana Urbanová