název práce vedoucí práce konzultant
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Morfologická variabilita vybraných populací Keratella hiemalis (Rotifera: Brachionidae) Michal Šorf Daniel Vondrák
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Mění se schopnost mikroorganismů využívat organické látky v půdách saturovaných dusíkem? Hana Šantrůčková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Mění se schopnost mikroorganismů využívat organické látky v půdách saturovaných dusíkem? Hana Šantrůčková
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.