název práce vedoucí práce konzultant
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Vířníci kryokonitů polárních ledovců - genetická struktura a specificita Miloslav Devetter RNDr. Karel Janko, Ph.D.
Geovizualizace - vizuální analýza environmentálních dat Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu a klimatických faktorů na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Chvostoskoci (Collembolla) ptačích útesů Svalbardu a závislost jejich výskytu na trofii stanoviště. Miloslav Devetter Peter Čuchta, Vladimír Šustr
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Mění se schopnost mikroorganismů využívat organické látky v půdách saturovaných dusíkem? Hana Šantrůčková
Vliv historického obhospodařování lemů a plášťů na biodiverzitu Tomáš Kučera
Volně žijící hlístice (Nematoda) jeskynních systémů Rumunska. Miloslav Devetter RNDr. Ladislav Háněl, CSc.
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Analýza populační dynamiky okouna říčního (<i>Perca fluviatilis</i>) v nádržích a jezerech ČR Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter