název práce vedoucí práce konzultant
Obnova rozmanitých mokřadních porostů v biosférické rezervaci Třeboňské kotliny (TBBR) (Restoration of higher diversity wet grasslands in the Třeboň Basin Biosphere Reserve (TBBR)) Keith Edwards
Přírodní rozpuštěné organické látky – prostorová a časová variabilita Petr Porcal
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Fotosyntéza u sladkovodních bakterií - kdy, kde a proč? Vojtěch Kasalický
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (MP) Martin Hais
Proměna krajiny v územně plánovací dokumentaci (ÚPD) Jihočeského kraje Eva Semančíková
Zeleň jako funkční nositel biodiverzity v urbánním prostoru Tomáš Kučera
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Využití hemisférické fotografie pro odhad solární radiace, LAI a lokálních environmentálních charakteristik místa Stanislav Grill
Řasy a bakterie, kdo s kým? Vojtěch Kasalický
Hnízda chaluh (Stercorarius) jako centra biodiverzity půdních organismů arktické tundry Miloslav Devetter
Vliv agro-environmentálních opatření na biodiverzitu a další krajinné (ekosystémové) služby Jitka Straková