název práce vedoucí práce konzultant
Integrace prostorových dat přeshraničních regionů v ochraně přírody Stanislav Grill
Mění se schopnost mikroorganismů využívat organické látky v půdách saturovaných dusíkem? Hana Šantrůčková
Způsobuje zastínění časový posun ve fenologii lučních porostů a projeví se posunem druhového spektra? Tomáš Kučera
Sukcese půdních roztočů na odledněném území v předpolí polárních ledovců. Josef Starý Miloslav Devetter
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (BP) Martin Hais
Vyhodnocení vhodnosti používání různých pevných struktur k určení věku ryb Ing. Jaroslava Frouzová, Ph.D. Petr Blabolil
Implementace Evropské úmluvy o krajině do Zásad územního rozvoje jednotlivých krajů ČR Eva Semančíková
Barokní krajinné kompozice a jejich přírodovědný význam Tomáš Kučera
Sněz svého predátora! Interakce ouklejí a bolenů v průběhu tření Marek Šmejkal
Morfologická variabilita vybraných populací Keratella hiemalis (Rotifera: Brachionidae) Michal Šorf Daniel Vondrák
Volně přístupná data o životním prostředí - situace v ČR a ve světě Stanislav Grill
Vliv typu lesního porostu na množství a kvalitu organického C v půdě. Hana Šantrůčková
Využití bioklimatických měření v ekologii společenstev Tomáš Kučera
Sezónní dynamika zooplanktonu ve dvou kontrastních jezerech vysoké Arktidy. Miloslav Devetter Michal Šorf
Přirozená obnova horských smrčin na Šumavě (MP) Martin Hais