RNDr.MiloslavDevetterPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Ústav půdní biologie BC AV ČR
Odborné zaměření: ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Email: devetter [at] upb.cas.cz
Telefon: 
5873