Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Mgr. Katarzyna Słodczyk
environmentální politika
Přerušené studium email
RNDr. Karolina Tahovská, Ph.D.
půdní biologie a ekologie
Postdok BP-359 2359 email
JUDr. Miloš Tuháček Externí přednášející email
Mgr. Jiří Tůma
ekologie půdy
Ph.D. student(ka) 605004290 email
RNDr. Zuzana Urbanová, Ph.D.
ekologie mokřadů
Postdok BP-261 2261 email
RNDr. Mgr. Daniel Vaněk Technický personál B-360 2360 email
Mgr. Milankumar Varsadyia
vztah rostlina-půda, arktické půdy
Ph.D. student(ka) BP-347 email
Lucie Vebrová Ph.D. student(ka)
Mgr. Ivana Vejříková (Matějíčková)
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) email
Hélène Vogt-Schilb Postdok
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie, ekologická stechiometrie
Přednášející KBE BP-346, SÁD-040 387772346, 387775872 email
PhDr. Jana Vrbová, Ph.D.
společenské vědy
Přednášející KBE BP-358 387772358 email
Mgr. Ondřej Žampach
půdní biologie
Technický personál BP-360 2360 email
Mgr. Jana Zemanová
hydrobiologie
Přerušené studium email
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
ekologie fytoplanktonu a limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-034 +420604314751 email