Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Hélène Vogt-Schilb Postdok
prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie, ekologická stechiometrie
Přednášející KBE BP-346, SÁD-040 387772346, 387775872 email
PhDr. Jana Vrbová, Ph.D.
společenské vědy
Přednášející KBE BP-358 387772358 email
Ondřej Žampach
půdní biologie
Technický personál BP-360 2360 email
Mgr. Jana Zemanová
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) email
doc. RNDr. Petr Znachor, Ph.D.
ekologie fytoplanktonu a limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-034 +420604314751 email