Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Mujakić Izabela, Ph.D. student(ka)
Mužík Radomír, Mgr. Externí přednášející email
Novotný Vojtěch, prof. RNDr. CSc. Externí přednášející
Nweze Julius Eyiuche, Ph.D. student(ka)
Osafo Nana Osei Asibey, Ph.D. student(ka)
Öztürk Derya,
Ecology of aquatic macro-invertebrates, Experimental ecology
Ph.D. student(ka) 723 779 426 email
Peltanová Jana,
Hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BP-346 email
Picek Tomáš, Ing. Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 email
Porcal Petr, doc. Ing. Ph.D.
rozpuštěné organické látky (DOM)
Přednášející KBE SÁD-229 387775878 email
Řežábek Petr, RNDr.
geologie
Externí přednášející 606284752 email
Ribeiro de Moraes Karlos, Ph.D. student(ka)
Salzmann Klára, Ing. Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
Externí přednášející BC-305a email
Šantrůčková Hana, prof. Ing. CSc.
Půdní biologie, transfromace živin v půdě, využití stabilních izotopů v ekologii
Přednášející KBE BP-361 2361, 6200 email
Semančíková Eva, Ing.
krajinná ekologie, krajinná politika, plánování, GIS, zelená infrastruktura
Přednášející KBE BC-305a +420 387772245 email
Silva Kavagutti Vinicius, Mgr.
Limnology, Aquatic Microbiology
Ph.D. student(ka) +420 38777 5819 email
Šimek Miloslav, prof. Ing. CSc.
půdní mikrobiologie
Přednášející KBE SÁD-240 387775767 email
Šimek Karel, prof. RNDr. CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Přednášející KBE SÁD-015 38777 5873, 606927118 email
Šmilauer Petr, doc. RNDr. Ph.D.
ekologie arbuskulární mykorrhizy, ekologie rostlin, statistická analýza biologických dat
Přednášející KBE ÚMBR-303 387772325 email
Šorf Michal, RNDr. Ph.D.
ekologie zooplanktonu
Přednášející KBE BP-260 2266 email
Šorfová Vanda, Mgr. Ph.D. Externí přednášející, Postdok email