Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D.
rozpuštěné organické látky (DOM)
Přednášející KBE SÁD-229 387775878 email
RNDr. Petr Řežábek
geologie
Externí přednášející 606284752 email
Zuzana Sajdlová Ph.D. student(ka)
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
Přednášející KBE BC-305a email
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 email
Ing. Eva Semančíková
krajinná ekologie, krajinná politika, plánování, GIS
Přednášející KBE BC-305a +420 387772245 email
Stanislava Semanová Přerušené studium
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Přednášející KBE SÁD-015 38777 5873, 606927118 email
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
půdní mikrobiologie
Přednášející KBE SÁD-240 387775050 email
Dagmara Sirová
hydrobiologie
Postdok 387772346 email
Bc. Mgr. Marek Šmejkal
ekologie ryb
Ph.D. student(ka) +420778485295 email
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
ekologie arbuskulární mykorrhizy, ekologie rostlin, statistická analýza biologických dat
Přednášející KBE ÚMBR-303 387772325 email
RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
ekologie zooplanktonu
Postdok BP-260 2266 email
Mgr. Vanda Šorfová, Ph.D. Postdok email
Mgr. Pavel Soukup
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BC-316 728846748, 387772282 email
Lenka Štěrbová (Stará) Přerušené studium
Mgr. Jitka Straková
socio-ekologie, krajinná ekologie
Ph.D. student(ka) BC-304 2317 email
Mgr. Zdeňka Svobodová
aplikovaná ekologie
Přerušené studium +420387775252 email
Mgr. Katarzyna Słodczyk
environmentální politika
Přerušené studium email
RNDr. Karolina Tahovská, Ph.D.
půdní (mikro)biologie a ekologie
Postdok BP-359 2359 email