Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
RNDr. Petr Řežábek
geologie
Externí přednášející 606284752 email
Terezia Říhová Technický personál
Zuzana Sajdlová Ph.D. student(ka)
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
Přednášející KBE email
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 email
Ing. Eva Semančíková
krajinná ekologie, krajinná politika, GIS
Přednášející KBE BC-305a +420 387772245 email
Stanislava Semanová Přerušené studium
prof. Ing. Miloslav Šimek, CSc.
půdní mikrobiologie
Přednášející KBE SÁD-240 387775050 email
prof. RNDr. Karel Šimek, CSc.
hydrobiologie, mikrobiální ekologie vody
Přednášející KBE SÁD-015 38777 5873, 606927118 email
Dagmara Sirová
hydrobiologie
Postdok 387772346 email
Bc. Mgr. Marek Šmejkal
ekologie ryb
Ph.D. student(ka) +420778485295 email
doc. RNDr. Petr Šmilauer, Ph.D.
ekologie arbuskulární mykorrhizy, ekologie rostlin, statistická analýza biologických dat
Přednášející KBE ÚMBR-303 387772325 email
RNDr. Michal Šorf, Ph.D.
ekologie zooplanktonu
Postdok BP-260 2266 email
Mgr. Vanda Šorfová, Ph.D. Postdok email
Mgr. Pavel Soukup
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) BC-316 728846748, 387772282 email
Mgr. Pavla Staňková Technický personál BP-357 2363 email
Lenka Štěrbová (Stará) Přerušené studium
Mgr. Jitka Straková
socio-ekologie, krajinná ekologie
Ph.D. student(ka) 2317 email
Mgr. Zdeňka Svobodová
aplikovaná ekologie
Přerušené studium +420387775252 email
Mgr. Katarzyna Słodczyk
environmentální politika
Přerušené studium email