Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 email
Veronika Kreidlová Ph.D. student(ka)
RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D.
Ecology, Conservation Biology
Externí přednášející BC-303 email
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 email
doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
vegetace střední Evropy, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-304 +420 387772313 email
Andrea Kučerová Externí přednášející
Mgr. Kateřina Kučerová
chemické analýzy půdy, FIA
Technický personál BP-360 2360 email
RNDr. Jan Květ, CSc.
produkční ekologie, ekologie mokřadů
Přednášející KBE BP-259 email
Andrea Laudeira-Dabarca Postdok email
Paul Layoun Ph.D. student(ka)
Jan Lepš Externí přednášející
Tsering Lobsang Ph.D. student(ka)
Ing. Alena Lukešová, CSc. Externí přednášející
Mgr. Ing. Petra Luláková
vývoj iniciálních půd
Ph.D. student(ka) email
Mgr. Jiří Mastný
půdní biologie
Technický personál, Přerušené studium BP-347 email
Sophie Mennicken Ph.D. student(ka)
PhDr. Julien Mocq, Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 email
Izabela Mujakić Ph.D. student(ka)
Mgr. Radomír Mužík Externí přednášející email
Jiří Nedoma Externí přednášející