Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 email
doc. RNDr. Tomáš Kučera, Ph.D.
vegetace střední Evropy, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-304 +420 387772313 email
Mgr. Kateřina Kučerová
chemické analýzy půdy, FIA
Technický personál BP-360 2360 email
Mgr. Andreja Kust
aquatic microbial ecology
Ph.D. student(ka) +420387775884 email
RNDr. Jan Květ, CSc.
produkční ekologie, ekologie mokřadů
Přednášející KBE BP-259 email
Mgr. Ing. Petra Luláková
vývoj iniciálních půd
Ph.D. student(ka) email
Mgr. Jiří Mastný
půdní biologie
Přerušené studium BP-347 email
Anna Matoušů Přerušené studium
PhDr. Julien Mocq, Ph.D.
biotických a abiotických vlivů na potravní interakce vodních bezobratlých
Postdok BC-316 2247 email
Mgr. Radomír Mužík Externí přednášející email
Joacim Näslund
ekologie vodních živočichů
Postdok BC-316 2247 email
prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. Externí přednášející
Jana Peltanová (Svobodová) Přerušené studium
Mgr. Hana Petrásková
molekulární biologie
Technický personál B-260 387 772 260 email
Ing. Tomáš Picek, Ph.D.
ekologie půdy a mokřadů
Přednášející KBE BP-348 387 772 348 email
doc. Ing. Petr Porcal, Ph.D.
rozpuštěné organické látky (DOM)
Přednášející KBE SÁD-229 387775878 email
RNDr. Petr Řežábek
geologie
Externí přednášející 606284752 email
Zuzana Sajdlová Ph.D. student(ka)
Ing. Klára Salzmann, Ph.D.
autorizovaný krajinářský architekt
Přednášející KBE BC-305a email
prof. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
transformace C,N a P v půdě
Přednášející KBE BP-361 2361 email