Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Tomáš Galica Přerušené studium
Mgr. Stanislav Grill
geoinformatika, kartografie, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-305 +420 38777 2335 email
Mgr. Jiří Guth
veřejná správa a regionální rozvoj
Externí přednášející email
RNDr. Martin Hais, Ph.D.
krajinná ekologie, GIS, Dálkový průzkum Země
Přednášející KBE BC-306 ++420 38 777 2310 email
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 email
Mgr. Michaela Holubová
hydrobiologie
Přerušené studium NB325 email
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387775357 email
Veronika Kadlecová Přerušené studium
RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 email
Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 email
Šárka Klementová Externí přednášející
Mgr. Kateřina Kocourková
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Petra Kokořová Ph.D. student(ka)
Vojtěch Kolář
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 email
prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 email
RNDr. Petr Kotas, Ph.D.
půdní biologie
Postdok +420 607 730 104 email
Lucie Kotrbová (Volná) Přerušené studium
Veronika Kreidlová Ph.D. student(ka)
RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D.
Ecology, Conservation Biology
Externí přednášející BC-303 email
prof. RNDr. Jan Kubečka, CSc.
hydrobiologie, ichtyologie
Přednášející KBE SÁD-222 5891 email