Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 email
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 email
Galica Tomáš, Přerušené studium
Grill Stanislav, Mgr.
geoinformatika, kartografie, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-305 +420 38777 2335 email
Hais Martin, RNDr. Ph.D.
krajinná ekologie, GIS, Dálkový průzkum Země
Přednášející KBE BC-306 ++420 38 777 2310 email
Hájek Tomáš, Externí přednášející
Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 email
Holubová Michaela, Mgr.
hydrobiologie
Přerušené studium NB325 email
Jabinski Stanislav, Mgr.
Microbial biomarkers, stable isotopes
Ph.D. student(ka) 205-NB email
Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387775357 email
Kadlecová Veronika, Přerušené studium
Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 email
Kaštovská Eva, doc. Mgr. Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 email
Klementová Šárka, Externí přednášející
Koblížek Michal, doc. Mgr. Ph.D. Přednášející KBE email
Kocourková Kateřina, Mgr.
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Kokořová Petra, Ph.D. student(ka)
Kolář Vojtěch,
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 email
Kopáček Jiří, prof. Ing. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-229 +420 387 775 878 email
Koutecká Eva, RNDr. Ph.D.
molekulární metody v půdě
Technický personál BP-260 2260 email