Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
doc. Keith Edwards, Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 email
RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 email
Ing. Iveta Fleischmannová
krajinná ekologie
Ph.D. student(ka) 2259, +420 728 644 683 email
Mgr. Hana Fluksová
krajinná ekologie
Přerušené studium 2317 email
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 email
Tomáš Galica Ph.D. student(ka)
Mgr. Stanislav Grill
geoinformatika, kartografie, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-305 +420 38777 2335 email
Vesna Grujcic Ph.D. student(ka)
Mgr. Jiří Guth
veřejná správa a regionální rozvoj
Externí přednášející email
RNDr. Martin Hais, Ph.D.
krajinná ekologie, GIS, Dálkový průzkum Země
Přednášející KBE BC-306 ++420 38 777 2310 email
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 email
Mgr. Michaela Holubová
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) NB325 email
Zdeněk Ipser Přerušené studium
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387775357 email
Mgr. RNDr. Veronika Kadlecová (roz. Holcová)
krajinná ekologie
Přerušené studium +420 725585185 email
RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 email
Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 email
Šárka Klementová Externí přednášející
Mgr. Kateřina Kocourková
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Petra Kokořová Ph.D. student(ka)