Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Devetter Miloslav, RNDr. Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 email
Dijoux Samuel,
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Ph.D. student(ka) email
Duchet Claire, Mgr. Ph.D. Postdok
Edwards Keith, doc. Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 email
Elhottová Dana, RNDr. Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 email
Frouz Jan, prof. Ing. Mgr. CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 email
Galica Tomáš,
Sekundární metabolity sinic, Siderofóry, Lipopeptidy, Ekologie mikroorganismů
Přerušené studium 10p 384340472 email
Glocker Bernhard, Ph.D. student(ka)
Grill Stanislav, Mgr.
geoinformatika, kartografie, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-305 +420 38777 2335 email
Haddoudi Imen, Mgr. Ph.D.
Microbiology, soil ecology
Postdok B347 +240603386661 email
Hais Martin, RNDr. Ph.D.
krajinná ekologie, GIS, Dálkový průzkum Země
Přednášející KBE BC-306 ++420 38 777 2310 email
Hájek Tomáš, Externí přednášející
Hejzlar Josef, doc. Ing. CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 email
Jabinski Stanislav, Mgr.
Microbial biomarkers, stable isotopes
Ph.D. student(ka) 205-NB email
Jarić Ivan, Ph.D.
ecology and conservation science
Přednášející KBE 326NB 387775855 email
Jersáková Jana, doc. RNDr. Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387775357 email
Kadlecová Veronika, Ph.D. student(ka)
Kaňa Jiří, RNDr. Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 email
Kaštovská Eva, doc. Mgr. Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 email
Klementová Šárka, Externí přednášející