Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 email
Samuel Dijoux
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 email
doc. Keith Edwards, Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 email
RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 email
prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc.
půdní zoologie
Externí přednášející 5769 email
Tomáš Galica Přerušené studium
Mgr. Stanislav Grill
geoinformatika, kartografie, krajinná ekologie
Přednášející KBE BC-305 +420 38777 2335 email
Mgr. Jiří Guth
veřejná správa a regionální rozvoj
Externí přednášející email
RNDr. Martin Hais, Ph.D.
krajinná ekologie, GIS, Dálkový průzkum Země
Přednášející KBE BC-306 ++420 38 777 2310 email
doc. Ing. Josef Hejzlar, CSc.
chemie vody, limnologie nádrží
Přednášející KBE SÁD-227 5876 email
Mgr. Michaela Holubová
hydrobiologie
Přerušené studium NB325 email
doc. RNDr. Jana Jersáková, Ph.D.
ekologie rostlin, biologie ochrany přírody
Přednášející KBE A-128 387775357 email
Veronika Kadlecová Přerušené studium
RNDr. Jiří Kaňa, Ph.D.
hydrobiologie
Přednášející KBE SÁD-228 387775827 email
doc. Mgr. Eva Kaštovská, Ph.D.
půdní biologie
Přednášející KBE BP-359 387 772 359 email
Šárka Klementová Externí přednášející
doc. Mgr. Michal Koblížek, Ph.D. Přednášející KBE email
Mgr. Kateřina Kocourková
analýzy a chovy zooplanktonu
Technický personál
Petra Kokořová Ph.D. student(ka)
Vojtěch Kolář
ekologie a ochrana vodního hmyzu
Ph.D. student(ka) BC-316 2282 email