Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Mgr. Roman Baran
hydrobiologie
Ph.D. student(ka) +420387775856, 773924457 email
Ing. Jiří Bárta, Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 email
Mgr. Petr Blabolil
Hydrobiologie
Ph.D. student(ka) 5838, 728846173 email
Jakub Borovec Přednášející KBE SÁD-226
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 email
Felipe Breton Ph.D. student(ka)
Mgr. Michala Bryndová
půdní biologie
Ph.D. student(ka) 775 551 696 email
RNDr. Petr Čapek, Ph.D.
půdní biologie a mikrobiologie
Postdok BP-347 +420723259416 email
Mgr. Julian Cardenas
Vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 email
Mgr. Šárka Angst
Půdní biologie
Ph.D. student(ka) 5785 email
Mgr. Michal Choma
půdní mikrobiologie, bioinformatika
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 email
Mgr. Iveta Chomová (Kofroňová) Technický personál BP-357 2347 email
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 email
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející email
András Csercsa Ph.D. student(ka)
Eva Cudlínová Externí přednášející email
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
Ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 email
RNDr. Kateřina Diáková
půdní biologie
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 email
Samuel Dijoux Ph.D. student(ka)
doc. Keith Edwards, Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 email