Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
RNDr. Lubomír Adamec, CSc. Externí přednášející
Roman Baran Přerušené studium
Ing. Jiří Bárta, Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 email
Daniel Bartoň Ph.D. student(ka)
Bc. Jan Bednář
analýza látek pomocí GC-MS
Technický personál BP-347 email
Mgr. Petr Blabolil
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 email
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 email
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 email
Felipe Breton Ph.D. student(ka)
Mgr. Michala Bryndová
půdní biologie
Ph.D. student(ka) 775 551 696 email
Mgr. Lenka Čapková
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2363 email
Mgr. Julian Cardenas
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 email
Bruno Carreira Postdok email
Zuzana Chládová Externí přednášející
Mgr. Michal Choma
ekologie půdních mikroorganismů, bioinformatika
Přerušené studium BP-357 2363 email
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 email
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející email
András Csercsa
ekologie vodních bezobratlých
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 email
Eva Cudlínová Externí přednášející email
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 email