Jméno / Zaměření Místnost Telefon * E-mail
Ing. Jiří Bárta, Ph.D.
půdní mikrobiologie a genetika
Přednášející KBE BP-261 2261 email
Mgr. Petr Blabolil
hydrobiologie
Přednášející KBE 5838, 728846173 email
RNDr. Jakub Borovec, Ph.D.
eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Přednášející KBE SÁD-226 5877 email
doc. Ing. MgA. David Boukal, Ph.D.
ekologie vodních ekosystémů
Přednášející KBE BC-302 387772327 email
Felipe Breton Ph.D. student(ka)
Mgr. Michala Bryndová
půdní biologie
Ph.D. student(ka) 775 551 696 email
RNDr. Petr Čapek, Ph.D.
půdní biologie a mikrobiologie
Postdok BP-347 +420723259416 email
Mgr. Lenka Čapková
analýzy enzymatických aktivit, kultivační metody
Technický personál B357 2357 email
Mgr. Julian Cardenas
vliv dostupnosti živin na chování systému rostlina-půda
Ph.D. student(ka) BP-347 2347 email
Mgr. Michal Choma
půdní mikrobiologie, bioinformatika
Ph.D. student(ka) BP-357 2363 email
RNDr. Alica Chroňáková, Ph.D.
půdní mikrobiologie, molekulární biologie a genetika
Externí přednášející 5770, 5779, 5762 email
doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D.
produkční ekologie lesa
Externí přednášející email
András Csercsa
ekologie vodních bezobratlých
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 email
Eva Cudlínová Externí přednášející email
RNDr. Miloslav Devetter, Ph.D.
ekologie a taxonomie půdních a vodních bezobratlých
Externí přednášející 5873 email
RNDr. Kateřina Diáková
půdní biologie
Přerušené studium BP-347 2347 email
Samuel Dijoux
Modelling ecology; Population Dynamics; Life history traits
Ph.D. student(ka) BC-313 2281 email
doc. Keith Edwards, Ph.D.
wetland ecology
Přednášející KBE BP-259 2259 email
RNDr. Dana Elhottová, Ph.D.
půdní mikrobiologie
Externí přednášející 5764, 5766 email
Mgr. Hana Fluksová
krajinná ekologie
Přerušené studium 2317 email