Datum semináře: 
04.10.2018
Přírodovědecká fakulta UK
host
Abstrakt: 

Subglaciální (podledovcové) ekosystémy obsahují velká množství organického uhlíku, který může být v převážně anoxických podmínkách panujících pod ledem mikrobiálními společenstvy metabolizován na metan. Klimatické změny způsobují zrychlené tání ledovců a umožňují přístup vody a jiných substrátů do subglaciálních systémů, což ovlivňuje mikrobiální procesy, včetně metanogeneze a metanotrofie, i následný export metanu a jiných metabolických produktů, a může tak mít dopad na globální cyklus uhlíku.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky