Kód kurzu: 
KBE/354
Přednášející: 

Popis kurzu

Cílem kursu je seznámit studenty s přehledem biotopů ČR je uvést do problematiky klasifikace vegetace, managementu, monitorování a oceňování biotopů, resp. typů přírodních stanovišť soustavy Natura 2000 podle Směrnice o stanovištích, 92/43/EEC. Součástí kurzu bude exkurze zaměřená na praktické terénní ukázky fytocenologického snímkování, mapování a oceňování vybraných biotopů různých formačních skupin.

 

Přehled přednášek

 

BLOK I – úvod do problematiky ochrany biotopů

16.2.  Úvodní vstupní přednáška - od biomů po biotopy. Reliktní bezlesí a/nebo starobylý les?

23.2.  Lesy v čase a prostoru. Co je to prales? Jsou takové ve střední Evropě? Modelové území: poněkud překvapivě Křivoklátsko.

BLOK II – klasifikace biotopů, rozšíření, biotopkomplexy

2.3.  Relikty vodních a mokřadních biotopů - skrytá diverzita. Modelové území: Třeboňsko.

9.3.  Panta rei. Dynamika řek. Modelové území: Polabí.

16.3.  Extrémy klimatické, extrémy edafické, aneb život hor. Tundra v malém. Modelové území: Krkonoše (+Alpy, Karpaty).

23.3.  Rašeliniště, slatiniště, blata, slatě a vrchoviště. Modelové území: Třeboňsko, Šumava

30.3.  Skály a sutě - tisíciletá neměnnost. Modelové území: Český kras a Kokořínsko.

6.4.  Stepní otázka ve světle nových poznatků. Jsou ve střední evropě stepi? Modelové území: České středohoří.

13.4.  Louky jako kulturní konstrukt - proč chránit? Kosit? Modelové území: Bílé Karpaty.

20.4.  Vegetace v prostoru a čase - komplexní pohled. Závěrečný seminář.

Exkurze

CHKO Blanský les - Vyšenské kopce (stepní a lesní biotopkomplexy) sraz ZDE KLIKNI v 9,15 (odjezd vlakem z ČB kolem 8 hodiny do Českého Krumlova), Červený dvůr u Chvalšin.

Třeboňsko - Borkovické blata, Dráchov, Stará řeka (vodní, mokřadní a rašeliništní biotopkomplexy), pohorky, svačinu s sebou, sraz v 9 hodin na parkovišti Penny marketu u kruhového objezdu v Třeboni.

? NPŠ - vrchoviště, rašeliniště (Chalupská, Jezerní) - odjezd od fakulty ca 8,00, HOLINKY!!! a svačinu s sebou

Zkouška

Zkouška bude provedena formou obhajoby vlastního aktualizovaného území. K tomu je třeba se seznámit s Metodikou aktualizací (PDF) a s dalšími potřebnými podklady. Neklade se důraz na správné rozlišení jednotlivých dílčích biotopů, ale na schopnost zachytit přírodní komplexy biotopů podle stanovišť.

Alternativa pro zoology (nebo parazitology :-) může být zpracování managementového plánu na lokalitě vzácného N2K druhu (viz odkaz S Naturou na túru) - samozřejmě s ohledem na zastoupené biotopy.

Základní doporučená literatura:

Härtel H., Lončáková J., Hošek M. eds. (2009): Mapování biotopů v České republice. Východiska, výsledky, perspektivy. 196 stran., DVD. AOPK ČR, Praha.

Interpretation manual of European Union habitats. – European Commission, 2016.

Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. [eds.] (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochr. přír. kraj. ČR Praha, 304 p.

Chytrý M., Kučera T., Kočí M., Grulich V., Lustyk P. [eds.] (2011): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochr. přír. kraj. ČR Praha, 445 p.

Kučera T. ed. (2005): Červená kniha biotopů České republiky. URL: http://users.prf.jcu.cz/kucert00/CKB/index.html

Za Naturou na túru - přehled N2K druhů a typů přírodních stanovišť (habitatů) v ČR, plus trasy 23 exkurzí po celé ČR. V blízkém okolí např. Vrbenské rybníky, Červené blato,

Rozšiřující literatura:

Kubíková J. (2005): Ekologie vegetace střední Evropy. Díl 1. - 129 str., Karolinum, Praha. Vynikající přehled středoevropské lesní vegetace s přesahem do alpinského stupně Alp a na pobřeží Baltu.

 

Literatura pro exkurze k biotopům ČR (řazena tentokrát chronologicky)

1973: Botanický průvodce k vybraným lokalitám v Čechách. - 106 str., skriptum PřF UK, SPN Praha. Exkurze jsou řazeny po formačních skupinách a navštěvují lokality: teplomilné doubravy (Lovoš), Bučiny (Boubín), Horské smrčiny (Boží Dar), Acidofilní a reliktní bory (Vlček, Čertova stěna, Kraví hora), slanomilná vegetace (slanisko u Bylan, Soos), rašeliniště (Novodomské, Božídarské, Volárna, Jezerní slať, Borová a Svinná lada, Mrtvý luh, Velká niva, ), podhorská blatková vrchoviště (Červené blato, Borkovická blata), přechodová rašeliniště a rašelinné louky (Vizír), rybniční společenstva (Chlumská soustava).

2001: Prach K., Úvod do geobotaniky, 77 str., skriptum BF JU České Budějovice. V závěrečné části je popis české a moravské trasy geobotanické exkurze, lokality Koda, Kokořínský důl, Lovoš, výsypky Mostecko, Božídarské rašeliniště, Křížky, Nový Herštejn, Mohelno, stepi u Moravského Krumlova, Moravský kras, Litovelské Pomoraví, Hrubý Jeseník, Kameničky, Velké Dářko.

2007: Čeřovský J., Podhajská Z., Turoňová D. (eds): Botanicky významná území České republiky. - 407 str., AOPK ČR, Praha. Vynikající přehled přírodních poměrů vybraných 75 lokalit zpracovaný širokým autorským kolektivem. Najdete zde prakticky každou významnější lokalitu.

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)