Kód kurzu: 
KBE/124
Přednášející: 

Kurz rozšiřuje základní kurz ekologie: shrnuje a ilustruje základní fakta a teorie týkající se aktivit živočichů a jejich interakcí navzájem i s okolním prostředím. 

Program ZS 2020-2021: tématické okruhy

 1. Úvod, vlivy prostředí, ekologická nika
 2. Růst, velikost těla, metabolická ekologie
 3. Demografické procesy od jedinců k populacím
 4. Rozmnožování, investice do reprodukce, konflikt mezi pohlavími
 5. Životní cykly, mortalita a fitness, směny znaků
 6. Prostor, migrace a homing, disperze, metapopulace
 7. Variabilita prostředí, fenotypová plasticita, reakční normy
 8. Potravní vztahy živočichů, interakce predátor-kořist
 9. Potravní řetězce a sítě, interakce mezi predátory
 10. Herbivoři a parazité
 11. Biomy, základní principy biogeografie
 12. Aktuální problémy: invazní druhy, exploatace, klimatické změny

Studijní materiály (viditelné po přihlášení)