doc.Ing.JosefHejzlarCSc.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
SÁD-227
Odborné zaměření: chemie vody, limnologie nádrží
Email: hejzlar [at] hbu.cas.cz
Telefon: 
5876