Datum semináře: 
03.12.2015
host
Abstrakt: 

Seminář představí výsledky několikaletého výzkumu mapujícího způsob komunikace o největším českém národním parku. Zaměří se zajména na to, jak o tomto území mluvili a mluví tři klíčoví hráči – politici, vědci a ekologičtí aktivisté, a na několika okruzích odkryje různé komunikační strategie, jejichž prostřednictvím nabývají konkrétní koalice (skupiny mluvčích) dominace zatímco jiné koalice ustupují do defenzivy či vynucené a nezřídka neuvědomělé kolaborace. Cílem semináře nebude na tyto jevy jen poukázat, ale také poradit s jejich cíleným odbouráváním.