RNDr.JakubBorovecPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Hydrobiologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
SÁD-226
Odborné zaměření: eutrofizace, limnologie nádrží, sedimenty
Email: jborovec [at] hbu.cas.cz
Telefon: 
5877