Datum semináře: 
19.03.2015
host
Abstrakt: 

Mlži jsou nedílnou složkou vodního prostředí a při vyšších populačních hustotách mohou svou filtrační aktivitou významně ovlivnit životní podmínky ve vodách. Asi nejznámější skupina sladkovodních mlžů (řád Unionida),kam patří v našich podmínkách rody jako velevrub, škeble nebo perlorodka, má navíc pozoruhodný společný znak, kterým je přítomnost krátkodobého parazitického stádia. Toto parazitické stádium (glochidium) využívá ke svému vývoji rybí hostitele, což vytváří systém interakcí s potenciálem ovlivnit úspěšnost reprodukce jednotlivých druhů. V rámci semináře budou prezentovány nejnovější výsledky studia hostitelsko-parazitických vazeb zejména s ohledem na dynamiku populací velkých mlžů v podmínkách biotické homogenizace středoevropských vodních ekosystémů.