Datum semináře: 
05.10.2017
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
host
Abstrakt: 

Projevy změny klimatu a dráha jejich dopadu napříč socioekonomickým systémem stále patří mezi fenomény, na nichž nepanuje úplná shoda. Cílem výzkumu bylo navrhnout a naplnit sadu indikátorů pro měření zranitelnosti vůči změně klimatu, která by byla využitelná pro hodnocení míry zranitelnosti na úrovni ČR a jejích regionů. Smyslem takové sady je poskytnout informaci, které segmenty populace, sektory hospodářství a oblasti jsou jimi nejvíce ohroženy. Výzkum reaguje na potřebu monitorovat zranitelnost regionů ČR vůči projevům změny klimatu a snaží se identifikovat měřitelné a interpretovatelné prvky v systému vztahů mezi projevy změny klimatu a lidskou společností.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky