Datum semináře: 
28.04.2016
jiné
Abstrakt: 

Fragmentace krajiny je považována za jeden z hlavních problémů životního prostředí, který ohrožuje především biodiverzitu a snižuje ekologickou stabilitu krajiny. Nicméně její řešení není jen otázkou vědeckého výzkumu, který se zaměřuje na sledování různých důsledků fragmentace krajiny a jejich vývoje v závislosti na změnách podmínek prostředí. Ale je to i otázka politických rozhodnutí a propojení této problematiky s dalšími socio-ekonomickými aspekty.

Díky celé řadě řídících faktorů a nejrůznějších důsledků, které se vyskytují v různých prostorových měřítcích a časových horizontech, je třeba hledat strategická a dlouhodobá řešení tohoto problému. Je tedy téma fragmentace krajiny zastoupeno ve strategických politických dokumentech? A jak je fragmentace krajiny těmito dokumenty chápána?