Datum semináře: 
23.11.2017
Mendel University in Brno Academy of Sciences of the Czech Republic
host
Abstrakt: 

Přednáška se bude týkat jednoho z hlavních projevů klimatické změny v České republice, kterým je sucho. Podíváme se, jak se v posledních desetiletích měnily klimatické podmínky a čím přispěly a přispívají k intenzivnějšímu suchu a obecně nedostatku vody v krajině. A zároveň jak v současné době sucho monitorujeme. Zaměříme se také na pozorované dopady zvyšující se teploty vzduchu na volně rostoucí a žijící rostliny a živočichy na příkladu lužních lesů jižní Moravy.

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky