doc.Ing.MgA.DavidBoukalPh.D.
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
BC-302
Odborné zaměření: ekologie vodních ekosystémů
Email: boukal [at] entu.cas.cz
Telefon: 
387772327