Datum semináře: 
05.03.2015
jiné
Abstrakt: 

Mořské mikroorganismy přispívají zásadním dílem do koloběhu prvků na této
planetě. V tradiční představě stojí na základně mořské potravní pyramidy
primární producenti, řasy a sinice, kteří pomocí fotosyntézy zajišťují
organický uhlík pro zooplankton, který dále slouží za potravu rybám. Tato
jednoduchá představa byla v průbehu 80. let minulého století doplněna o
koncept tzv. mikrobiální smyčky, který do schématu doplnil recyklaci
rozpuštěného organického uhlíku pomocí bakterií (sekundární produkce).
Rozvoj optických metod přispel v 80. letech k objevu mořských pikosinic rodu
Prochlorococcus, nejrozšířenějšího fotosyntetického organismu na světě.
Elektronová mikroskopie pak umožnila proniknout do světa mořských virů,
které výrazně ovlivňují strukturu a růst mořských mikroorganismů. Další nové
objevy souvisí s rozvojem molekulárních metod. První analýzy mořské DNA,
krátce po objevu PCR reakce, přispely k odhalení doposud neznámých druhů
mořských bakterií, jakým je například nejrozšířenější bakterie v oceánu
SAR11. Pomocí molekulárních metod byl též zjištěn zcela nový
mechanizmus získávání světelné energie pomocí proteorhodopsinu. Projekt
Global Ocean Sampling Expedition vedený Craigem Venterem dává k
dispozici metagenomickou databázi mořských společenstev, ze které mohou
čerpat odborníci po celém světě. Technologický pokrok ve fyzikálních a
molekulárních metodách tak výrazně přispěl k našemu poznání tohoto
fantastického ekosystému.