Datum semináře: 
22.11.2018
ČEVAK
host
Abstrakt: 

V poslední době lze v médiích čím dál častěji zaznamenat myšlenkovou zkratku: „Bude-li u novostaveb veškerá dešťová voda vsakována, nebo zadržována, bude tak účinně vyřešen problém povodní, záplav i nedostatku vody v krajině. Postačí jen být ze strany státní správy důsledný a nekompromisní.“ Je však veřejností tato často sdílená víra opodstatněná? A kde případně hledat cesty k řešení základních vodohospodářských problémů? Přednáška je polemikou k obecným vodohospodářským mýtům.

Autor: Ing. Jiří Lipold, technický ředitel společnosti ČEVAK a.s.

 

(Můžete si také přečíst rozhovor s Jiřím Lipoldem.)

Jazyk příspěvku: 
česky/slovensky