Export 2 results:
Autor Nadpis Typ [ Rok(Asc)]
2021
 (3.06 MB)
 (2.08 MB)
Maxerová, T., a V. Kolář. 2021. Vliv revitalizace tůní v areálu bývalého tankodromu na společenstva vodních brouků. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, Přírodní vědy 61: 69–79.