AndrásCsercsa
Pracoviště: 
Přírodovědecká fakulta JU
Entomologický ústav BC AV ČR
Místnost: 
BC-313
Odborné zaměření: ekologie vodních bezobratlých
Email: andras.csercsa [at] gmail.com
Telefon: 
2281