14.1.2015

Obhajoby bakalářských prací

Obhajoby bakalářských prací proběhnou v úterý 20.1 ledna v posluchárně B1. Rozpis naleznete v příloze.

22.12.2014

O kanálu D-O-L na Fóru ochrany přírody

Fórum ochrany přírody zveřejnilo obsáhlý rozhovor s doc. Martinem Rulíkem na téma vody v krajině a kanálu Dunaj-Odra-Labe. Rozhovor tak navazuje na probíhající diskuze, které významně posunulo společné stanovisko, jehož signatářem je prof. Jaroslav Vrba.

21.11.2014

Kurz tropické ekologie Papua-Nová Guinea 2015

Už jen 9 dní zbývá na přihlášení do kurzu tropické ekologie na rok 2015! Detaily najdete v příloze.

20.11.2014

Maďarský expert na vodní hmyz hostem KBE

Expert na vodní hmyz doc. Zoltán Csabai z Univerzity v Pécsi přijel jako host na měsíční pobyt v laboratoři D. Boukala. Cílem je navázat spolupráci v oblasti výzkumu ekologie a ochrany vodního hmyzu včetně diskuze možných společných projektů a výměny studentů v budoucnosti. Zoltán je také naším prvním hostem v nově osídlených místnostech, do kterých se skupina přestěhovala na začátku zimního semestru!

Foto: Z. Csabai (čistý) a D. Boukal (špinavý) během návštěvy experimentálních tůní v...

více se dočtete zde

13.11.2014

Momentky ze 13. ročníku Memoriálu Milana Straškraby

Přinášíme několik momentek z letošního 13. ročníku Memoriálu Milana Straškraby, během kterého Dr. Věra Straškrabová k příležitosti jejího nedávného životního jubilea obdržela od děkana PřF JU prof. Františka Váchy a prorektora JU pro vědu prof. Tomáše Polívky pamětní medaili za svůj celoživotní přínos ke zkoumání vodních ekosystémů. Poté před zaplněnou posluchárnou přednesl Dr. Stefano Manzoni z University v Stockholmu svou plenární přednášku "Biotic vs. abiotic controls of...

více se dočtete zde

28.10.2014

Stanovisko k plánované výstavbě vodního koridoru Dunaj–Odra–Labe

Stanovisko zformulované skupinou českých ekologů a hydrobiologů najdete v příloze. Jedním z autorů stanoviska je i člen Katedry Biologie ekosystémů Prof. Jaroslav Vrba.

10.10.2014

Semináře katedry botaniky v ZS 2014/2015

V příloze najdete program seminářů Katedry botaniky PřF JU pro zimní semestr 2014-2015.

6.10.2014

13. ročník Memoriálu Milana Straškraby: Stefano Manzoni

Stefano Manzoni přednese v rámci Memoriálu Milana Straškraby přednášku Biotic vs. abiotic controls of decomposition and nutrient cycling. Přednáška se koná 13. listopadu 2014 ve 13:00 hod. v posluchárně B1 Přírodovědecké fakulty JU, Branišovská 31, České Budějovice. Pozvánku naleznete v příloze.

17.6.2014

Reportáž ČT z našeho výzkumu tůní v rekultivovaných pískovnách

Česká televize odvysílala krátkou reportáž o našem řízeném experimentu probíhajícím v nově vytvořených tůních v rekultivované části pískovny Cep II u Suchdola nad Lužnicí. Na výzkumu sukcese vodních bezobratlých v těchto tůních pracuje od roku 2013 skupina Davida Boukala ve spolupráci s Entomologickým ústavem BC AV ČR. 

Reportáž ČT si můžete pustit na...

více se dočtete zde

9.6.2014

Dagmara Sirová získala prestižní stipendium L'Oréal Pro ženy ve vědě

Naše postdoktorandka Dáša Sirová získala v silné konkurenci jedno ze tří ocenění soutěže L'Oréal Pro ženy ve vědě konaného pod záštitou UNESCO a Akademie věd ČR.

Připojujeme se k řadě gratulantů i zde na našich nových katedrových stránkách a přejeme hodně...

více se dočtete zde