3.9.2015

Lidové noviny referují o našem výzkumu

V příloze Medicína & Věda Lidových novin vyšel 2. září článek M. Kerlese "Příroda se umí teplu přizpůsobit", který přibližuje výsledky našeho výzkumu zaměřeného na vliv teploty na mezidruhové interakce. Online verzi najdete zdeText vychází z naší nové publikace (Sentis a kol. 2015) v záříjovém čísle prestižního časopisu Global Change Biology....

více se dočtete zde

11.8.2015

FROV JU nabízí pracovní pozici v ochraně vod

FROV JU nabízí pozici akademického pracovníka v rámci Ústavu akvakultury a ochrany vod. Uzávěrka přihlášek je 31. srpna 2015. Plný text inzerátu naleznete v příloze.

14.7.2015

Cena děkana PřF JU pro magisterské práce dvou absolventů katedry

Cenu děkana za vynikající výsledky svých magisterských prací získali v letním semestru hned dva absolventi naší katedry, Petra Kokořová a Pavel Soukup. Petra Kokořová se ve své práci věnovala společenstvům pancířníků (Acari: Oribatida) přirozeně se vyvíjejících a asanovaných horských smrčin na Šumavě. Pavel Soukup studoval vliv komplexity prostředí a rizika predace na utváření společenstev bezobratlých v malých stojatých vodách. Cenu dnes oba převzali v rámci slavnostní promoce absolventů z...

více se dočtete zde

26.6.2015

Francouzské studentky úspěšně obhájily své magisterské projekty

Blahopřejeme našim francouzské stážistkám Christel a Cory k úspěšnému obhájení svých ročníkových prací! 

Christel Bouchetard-Aubus (Université François-Rabelais Tours) vypracovala pod vedením Michala Šorfa práci na téma potravního chování larev koreter "Prey selectivity of Chaoborus larvae: role of temperature, prey ratios and body size". Cory Garot-Adrian (Université de Montpellier) se pod vedením Juliena Mocqa a...

více se dočtete zde

17.6.2015

Cena za celoživotní přínos pro studium mokřadů pro Jana Honyho Květa

Společnost Society of Wetland Scientists udělila dlouholetému členovi naší katedry Dr. Janu "Honymu" Květovi ocenění Lifetime achievement award za jeho celoživotní přínos ke studiu mokřadů...

více se dočtete zde

26.5.2015

Mezinárodní kurz Soil and Plant Ecology and Management

Mezinárodní kurz Soil and Plant Ecology and Management

Katedra biologie ekosystémů nabízí studentům účast na mezinárodním kurzu Soil and Plant Ecology and Management. Kurz je pořádán ve spolupráci s Univerzitou v Ulmu, Marseille a Tartu a letos se bude konat od 7. do 18.září v Německu v okolí města Ulm. Náklady na cestu a ubytování jsou hrazeny!

Hlavní náplní kurzu je rozšíření a propojení...

více se dočtete zde

5.3.2015

The 9th European Environmental Sciences Student Association meeting

Litujeme, ale žádné články nejsou k dispozici.
24.2.2015

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích hledá dokumentátora

Náplň práce:

  • katalogizace a inventarizace sbírkových předmětů v podsbírkách botanika, entomologie, mykologie a zoologie obratlovců
  • kontrolování stavu sbírkových předmětů v depozitářích i expozici a zajišťování preventivní péče o ně
  • preparace hmyzu a drobných obratlovců, tvorba a skenování herbářových položek rostlin a hub
  • asistence při terénních výzkumech
  • asistence při přípravě a realizaci výstav a jiných akcí pro veřejnost
  • ...

více se dočtete zde

11.2.2015

Doktorandská konference: 17.-18.2.2015

17. a 18. února 2015 proběhne na Sádkách tradiční doktorandská konference naší katedry. V úterý večer bude následovat v prostorách katedry na Béčku Happy Hour.

14.1.2015

Magisterské státní zkoušky a obhajoby

Obhajoby magisterských prací se uskuteční 21. ledna v posluchárně B1. Rozpis naleznete v příloze.

Magisterské státní zkoušky proběhnou o den později, ve čtvrtek 22. ledna v posluchárně B4, rozpis v příloze.