27.1.2017

Doktorandská konference 7.- 8. února

Každoroční doktorandská konference se bude letos konat 7. a 8. února ve Vodňanech (http://www.mevpis.cz/cs/o-nas). Program v příloze

13.1.2017

Neváhejte a zapište si Biologii vodních makrofyt!

V letním semestru 2016/2017 máte možnost si zapsat kurz Biologie vodních makrofyt (KBO 131). Letáček naleznete v příloze.

13.1.2017

Lednové bakalářské a magisterské obhajoby

Bakalářské a magisterské obhajoby se budou konat 17. 1. 2017 v posluchárně B1. Program obhajob najdedete v příloze.

5.10.2016

Výsledky našeho výzkumu půdních mikrobiálních společenstev v prestižním časopise Functional Ecology

V prestižním časopise Functional Ecology právě vyšel článek autorského kolektivu naší katedry, jehož prvním autorem je PhD student Petr Čapek. V tomto článku vůbec poprvé dokázali přesně určit, kdy je půdní mikrobiální společenstvo limitováno nedostatkem fosforu v půdě. Díky této znalosti bude možné výrazně zpřesnit matematické modely, které popisují fungování celých ekosystémů. Nečekaným výsledkem jejich práce je zjištění, že většina půdních mikrobiálních společenstev je schopná po jistou...

více se dočtete zde

4.10.2016

Výběrové řízení na místo krajinného ekologa

Správa NP Šumava vypisuje výběrové řízení na pozici krajinného ekologa (zástup za RD). Více informací v příloze

18.9.2016

Nový postdok financovaný z prostředků výzkumné infrastruktury SoWa

Dr. Joacim Näslund nastoupil na jednu z postdoktorandských pozic na naší katedře v rámci výzkumné infrastrukury Sowa. Doktorská studia ukončil v roce 2015 na Univerzitě v Göteburgu ve Švédsku. Zajímá se především o behaviorální ekologii vodních organismů, zejména ryb a sladkovodních bezobratlých. V dosavadním výzkumu se zabýval několika tématy od personality zvířat přes vliv podmínek prostředí na růst ryb až po antipredační chování. Jeho současný...

více se dočtete zde

15.9.2016

5. ročník studentské soutěže

Nakladatelství Academia vyhlašuje 5 ročník studentské soutěže o nejlepší diplomovou práci. Bližší informace najdete v přílohách. Přihlášky je možno zasílat do 20. října.

2.9.2016

Nabídka pracovní pozice v KRNAPu

Krkonošský národní park hledá absolventy na pozice hydrobiologa. Podrobnosti zde.

11.7.2016

Cena za nejlepší studentskou prezentaci na mezinárodním symposiu CESAMIR pro Pavla Soukupa

Přednáška našeho doktoranda Pavla Soukupa "The effect of predation risk and habitat complexity on community assembly in small standing waters" obstála v silné konkurenci a byla vyhlášena jako nejlepší studentská prezentace na mezinárodním symposiu 2nd CESAMIR (Central European Symposium for Aquatic Macroinvertebrate Research), které se konalo v týdnu 3.-8.7. 2016 v maďarském Pětikostelí. Konference se zúčastnilo více než 130 vědců a odborníků z 18 evropských zemí.